Een clausule in de schenkingsakte kan fiscaal gunstig uitpakken

Economie

Een vermogensoverdracht tijdens leven kan fiscale voordelen opleveren. Hierbij kan worden gedacht aan het nu al benutten van fiscale vrijstellingen. Maar hoe kan dit het beste worden aangepakt?