Kerk bepaalt zelf invulling van collecte op afstand

Kerk & religie

Nu er maximaal honderd mensen bij een kerkdienst aanwezig mogen zijn en diensten worden afgelast, lopen de inkomsten uit collecten in veel kerkelijke gemeenten terug. Om tekorten tegen te gaan, hebben kerken meerdere mogelijkheden. Een algemene richtlijn ontbreekt vooralsnog.