Elke ramp is roepstem tot bekering

Opinie

Terecht vragen christenen hoe we het coronavirus moeten duiden in Bijbels licht. Is hier sprake van een oordeel? Zo’n vraag maant ons tot biddende oplettendheid.