Bart Jan Spruyt: De vragen van Koopmans en Miskotte na 75 jaar

Opinie

Is het al te laat of bijna te laat voor een herstel van fatsoen en humaniteit in onze samenleving? En wie is onze vijand? Is die buiten ons of zijn we dat zelf?