Geef school vrijheid bij invulling vak burgerschap

Opinie

Als minister Slob wil dat het onderwijs meer werk maakt van burgerschapsvorming, moet hij scholen de hele verantwoordelijkheid geven. Dat zou de betekenis van het christelijk onderwijs voor de wereld ten goede kunnen komen.