Lege kerken op roomse platteland zijn baken in zee

Opinie

Veel media besteden aandacht aan het nieuwe decennium, alsof de jaarwisseling deze week het einde markeerde van de ”jaren tien” en dat nu de ”jaren twintig” beginnen. Strikt genomen valt die scheiding pas aan het eind van 2020, omdat er nu eenmaal geen jaar 0 heeft bestaan. Toch is er voldoende aanleiding om terug te blikken en vooruit te kijken, en dat niet alleen over de periode van een jaar maar van een decennium.