Gerhard Kittel hield zich óók bezig met „Jodenvraagstuk”

Kerk & religie

Zijn ”Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament” (ThWNT) geldt nog altijd als een standaardwerk. Dat de Tübinger nieuwtestamenticus Gerhard Kittel zich ook uitvoerig met het „Jodenvraagstuk” bezighield, is minder bekend.