Column (ds. J. Belder): Minvermogende verdwijnt achter een pilaar

Opinie

Stille week, Goede Week, Grote Week, Heilige Week, Lijdensweek. Kerkelijk Nederland is op weg naar Pasen. Maar stil is het deze week allerminst. Alleen al de muziekagenda loopt over. Nederland is even Bachland. In 2017 waren er 174 en een jaar later maar liefst 187 uitvoeringen van de Matthäus Passion. Terwijl veel kerken leeglopen, stromen ze vol als Bachs bijna 300 jaar oude vertolking van Mattheüs 26 en 27 wordt uitgevoerd. Ruim drie uur stilzitten in een kille oude kerk op hard en ongemakkelijk meubilair. Je moet er ook nog eens diep voor in de buidel tasten. In Naarden, uitgegroeid tot hart van de Matthäustraditie, variëren de toegangsprijzen van 15 tot 129 euro, meldt de website. Het zal gaan zoals vroeger bij het verhuren van zitplaatsen. Wie veel te besteden heeft, zit goed. De minvermogenden verdwijnen vermoedelijk achter een pilaar. Misschien wel in het stookhok. Wij behelpen ons thuis met een cd.