Liederen van 18e-eeuwse mysticus Gerhard Tersteegen

Kerk & religie

Hij leidde een tamelijk ascetisch leven: Gerhard Tersteegen. Toch is de Duitse vrome piëtist 250 jaar na zijn dood nog niet vergeten. Zijn liederen worden zelfs op één lijn gezet met die van Luther en Paul Gerhardt.