Beneden-Merwede: Schakel tussen Rotterdam en Europa

Economie

De oevers van de Beneden-Merwede vormen tussen Sliedrecht en de splitsing van de rivier in Noord en Oude Maas een vrijwel aaneengesloten havengebied. Kenmerkend is de concentratie van scheepsbouwers en baggeraars.