Column: Kapitalisme in neergaande fase

Opinie

In zijn boek ”The Invisible Hand?” beschrijft Bas van Bavel verschillende historische voorbeelden waarbij marktwerking tot een bloeiende samenleving leidde, maar tevens kansen bood voor een nieuwe elite. Deze elite wendde vervolgens zijn macht aan om de regels in de samenleving zo om te buigen dat een steeds groter deel van de welvaart naar hem vloeide. De daaruit volgende concentratie van macht leidde niet alleen tot schrijnende ongelijkheid, maar bewerkstelligde ook dat de welvaartsgroei uiteindelijk omsloeg in malaise en armoede.