Christen kan zeker gebruikmaken van cliëntenrechten in ggz

Opinie

Cliëntenrechten passen bij de wederkerigheid binnen de christelijke ggz. Cliënten met een gereformeerde achtergrond hoeven er dus niet huiverig voor te zijn, betogen Femmeke van den Berg en Kees van Iwaarden.