GKV-synode: Ruimte voor vrouwen als ouderling en diaken

Kerk & religie

De generale synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) ziet ruimte voor de openstelling van de ambten van ouderling en van diaken voor vrouwen.