SGP-kritiek op islam verdient bijval

Opinie

De SGP om haar islamkritiek de wacht aanzeggen, is links-populistische buiksprekerij, stelt Gerwin Wezelman.