CGK trekken een lijn inzake tucht

Kerk & religie

Wanneer de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) een zaak als zondig aanmerkt, zijn kerkenraden in dat geval gehouden vermaan toe te passen. Ze zijn ook verantwoordelijk voor het bijbehorende pastoraat.