Twijfels over opwarming door CO2

Wetenschap & techniek

Hebben de jaarlijkse VN-klimaattoppen wel nut? Ze gaan allemaal over het terugdringen van de uitstoot van koolstofdioxidegas (CO2). Maar is dat broeikas wel de oorzaak van de klimaatverandering? Daarover leven nog steeds brede twijfels.