Een stil heelal: een nieuw godsbewijs?

Opinie

De opvatting dat het leven in de kosmos geheel toevallig en op volstrekt natuurlijke wijze ontstaat sluit naadloos aan bij atheïsme. Maar dan ligt het zeer voor de hand dat er niet alleen op aarde maar ook op vele andere planeten in de kosmos leven is. Toch hebben we tot op de dag van vandaag geen enkele vorm van buitenaards leven ontdekt. Levert dit dan geen probleem op voor het atheïsme?