Sola’s van de Reformatie zijn actueler dan ooit

Opinie

Dr. Leonardo de Chirico stelt terecht dat de vijf sola’s van de Reformatie actueler zijn dan ooit, onderstreept Hans van Veldhuijzen.