J. H. Scholten, vader van de moderne theologie

Kerk & religie

„Wij achten de historische studie der Gereformeerde dogmatiek van het uiter­ste belang (…) in het bijzonder voor jeugdige beoefenaars van de godgeleerdheid.” De Leidse theoloog die dit schreef, was geen bijzonder hoogleraar namens de Gereformeerde Bond. Integendeel, de woorden werden opgeschreven door „de vader van de moderne theologie.”

Heeft u een fout gezien of wilt u een opmerking maken over dit artikel? Mail naar redactie@rd.nl.