Bisdom sluit veel kerken in Limburg

Kerk & religie

ROERMOND (ANP) – Het bisdom Roermond sluit tot 2020 vele tientallen, mogelijk zelfs honderd kerken en zal de huidige driehonderd parochies onderbrengen in vijftig federaties met elk gemiddeld zes parochies.