Vroege Kerk was veel groter dan vermoed

Kerk & religie

De Vroege Kerk was veel groter dan in de handboeken wordt verondersteld. Men miskent daarmee het missionaire karakter van de vroeg-christelijke gemeenschap, stelt ds. A. J. Krol in zijn boek ”Jesus Multinational. De groei-explosie van de kerk” (uitg. Ark Media, Amsterdam).

Hebt u een taalfout gezien? Mail naar redactie@rd.nl.