Spil in het bestuur van de VS

Opinie

De sterk verdeelde Verenigde Staten verkeren in een bestuurlijke en morele crisis. De polarisatie zorgt voor ongekende interne verdeeldheid. De samenleving is bovendien „losgeslagen van alle morele ankerpunten”. Noch Trump, noch Biden lijkt in staat te zijn om als samenbindend leider te kunnen optreden.

Hebt u een taalfout gezien? Mail naar redactie@rd.nl.