Wet duurzame handel verdient fair debat

Opinie | Commentaar

Onverantwoord. Dat harde oordeel velde de Raad van State, nadat ChristenUnie, SP, PvdA en GroenLinks in 2021 hun eerste versie van de Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen daar aanhangig hadden gemaakt.

Hebt u een taalfout gezien? Mail naar redactie@rd.nl.