Vragen over God, de Bijbel en geloven?

Advertorial Helpende Handen

Johan is op het eerste gezicht een gewone jongen van 17 jaar oud. Hij zit in 5 havo en hoopt aan het eind van schooljaar examen te doen. Op school gaat het redelijk goed, maar tijdens de catechisatie en de kerkdienst zit Johan soms vol met vragen. Hij begrijpt niet altijd wat de dominee of ouderling bedoelt of wat er in de Bijbel staat. Zijn ouders proberen met hem mee te denken, maar zij weten ook niet altijd een antwoord.


Onlangs zagen de ouders van Johan een advertentie van Helpende Handen in het RD waarin een bijeenkomst werd aangekondigd voor ouders van pubers met autisme . Een aantal jaar geleden is vastgesteld dat Johan een vorm van autisme heeft. Zijn ouders hadden nog niet eerder de stap gezet hier met anderen over te spreken. Nu hebben ze onlangs de bijeenkomst over pubers met autisme bezocht. Het was een mooie en fijne bijeenkomst waar ze konden luisteren naar een spreker en ervaringen konden uitwisselen met andere ouders.

Dagboek Levend Woord
Het was goed om rondom het geopende Woord met elkaar van gedachten te wisselen en na te denken over vragen over een Bijbels gefundeerde opvoeding van jongeren met autisme. De ouders van Johan merkten dat er meer ouders zijn die worstelen met de godsdienstige opvoeding. Eén van de aanwezige ouders vertelde dat hun dochter veel heeft gehad aan het Bijbels dagboek Levend Woord dat Helpende Handen in 2015 heeft uitgegeven. Hun dochter had door de structuur en duidelijke uitleg eindelijk een dagboek dat voor haar geschikt was.

Kernwoordenboek Bij de Bron
Een aantal weken na de bijeenkomst ontvingen de ouders van Johan een nieuwsbrief van Helpende Handen. Hierin lazen ze dat Helpende Handen werkt aan de ontwikkeling van een Bijbels kernwoordenboek, waarin 52 kernwoorden worden uitgelegd. Net als het dagboek Levend Woord heeft dit boek een vaste structuur en duidelijke uitleg. Het kernwoordenboek krijgt de titel Bij de Bron. Voor deze titel is gekozen naar aanleiding van psalm 36: 3 (berijmd):
‘Bij U, HEER’, is de levensbron.’
Bij een bron kun je denken aan fris water dat uit de grond opborrelt.
Water hebben wij nodig om in leven te blijven.
Met de levensbron wordt hier bedoeld dat je bij de Heere het leven kunt krijgen. Dat betekent dat je in dit leven de Heere liefhebt en Hem wilt dienen. Zoals we elke dag water nodig hebben om te leven, hebben we de Heere en de Bijbel nodig om te leven. Na dit leven schenkt de Heere dan het eeuwige leven met Hem.

Donderdag 23 november bezochten Johan en zijn de presentatieavond van ijbels kernwoordenboek Bij de Bron. Tijdens deze avond dachten ze met aanwezige ouders, jongeren met autisme en ambtsdragers na over het thema ‘Autisme en geloven’.

Autisme en geloven
Johan heeft veel vragen over God, de Bijbel en geloven. Zijn ouders vinden het belangrijk om hierover met hem in gesprek te blijven. Ook ambtsdragers en andere betrokkenen kunnen vragen hebben over ‘autisme en geloven’. Helpende Handen wil graag - in groepsverband of individueel – met hen meedenken over: autisme en geloven, godsdienstige opvoeding, catechese en pastoraat. Jongeren, ouderen, ambtsdragers en ouders… Iedereen die vragen heeft over ‘autisme en geloven’ kan contact opnemen met Helpende Handen via autisme-en-geloven@helpendehanden.nl of 0348 48 99 70.

De naam van Johan is gefingeerd.

www.helpendehanden.nl