”Coastal Fire” legt villa’s in Californië in de as

Buitenland

Vuur en hitte. Felle brandhaard. Vonkenregens. Grote villa’s gaan verloren in de vlammen. Angstaanjagend is de aanblik, rood het flikkerende zwaailicht. En verzengend is de vuurzee.