„Bij bezoekers Opwekking is wel besef van heiligheid van God”

Kerk & religie

Vanwege corona ging er vorig jaar een streep door Opwekking in de normale vorm. Daarom moet vijftig jaar pinksterconferentie dit jaar „groots gevierd worden.”