Handel online sinds pandemie groter dan Amerikaanse economie

Economie

Doordat mensen sinds de coronapandemie meer via internet winkelen zijn de inkomsten van onlineverkopen afgelopen jaar wereldwijd gestegen tot bijna 27 biljoen dollar, ruim 22 biljoen euro. Dat blijkt uit cijfers van het VN-handelsorgaan UNCTAD. Daarmee is de omzet van de handel online groter geworden dan het bruto nationaal product van de Verenigde Staten, ’s werelds grootste economie.