Prof. Sellers: Trump is geen Bijbelheilige

Kandidaten
Trump. beeld AFP

“Stop met vergelijkingen te maken tussen Trump en Bijbelheiligen.” Dat vraagt de Amerikaanse theoloog Robert P. Sellers met klem. “Doen alsof Trump zich kan meten met Mozes, David of Esther is bijna blasfemisch,” zegt de emeritus-hoogleraar uit Texas.

Dat sommige Amerikaanse evangelicals paralellen zien tussen president Trump en figuren uit de Bijbel, verbaast Sellers inmiddels niet meer. “Dat is ook niet zo nieuw. In de geschiedenis zijn daar wel meer voorbeelden van te geven. Mannen die een keer ten goede brachten voor een land of volk, werden gezien als een held zoals Mozes of David. Nieuw is wel dat bij Trump de vergelijking steeds bizarder vormen aanneemt en soms zefs blafemische trekken heeft.”

Reeds in de aanloop naar zijn verkiezing in 2016 waren er evangelicals die Trump vergeleken met Kores of met Mozes. Met Kores, omdat die als heiden in de Bijbel toch een knecht van God wordt genoemd. Hij nam een belangrijke plaats in in de verlossing van de Joden uit de ballingschap. Zo zien veel evangelicals Trump als een Kores. Privé leidt Trump niet bepaald een christelijk leven, maar hij pakt wel de verloedering aan. Dat waarderen de evangelicals.

De vergelijking tussen de huidige president en Mozes roept bij Sellers al meer vragen op. “Mozes had een nauwe omgang met God. Kun je dat van Trump zeggen? Mozes had voortdurend als bezwaar dat hij dingen niet kon. Hij dacht gering van zichzelf. Trump roept aanhoudend dat hij de beste, de meest uitnemende president is.”

Sellers, die tegen deze “verering van Trump als heilige” veel bezwaar heeft, kan “ergens nog plaatsen” dat eenvoudige kerkgangers dit soort paralellen trekken. “Echt onbestaanbaar vind ik dat minister Mike Pompeo, toch een man met een helder verstand, zegt dat Trump de moderne variant is van koningin Esther. Reden? Zij verijdelde de boze aanslagen van Haman en Trump voorkomt dat Iran Israël en Amerika vernietigt. Dat is voor mij onbegrijpelijk.”

Pompeo is niet de enige politicus die Trump een bijzondere positie toedicht. Michele Bachmann, de Repubikeinse politica die in 2016 even meedeed in de race om het presidentschap, noemde de huidige president van de VS “de man naar Gods hart” net zoals koning David.

Overigens maken niet alleen christenen die vergelijking. Ook bij Joden komt dit voor. Nadat Trump had besloten dat de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem werd verplaatst, stelde een Joods centrum voor een herdenkingspenning te slaan met daarop de beeltenis van Kores en van Trump. En president Nethanyahu trok de paralell toen hij in maart 2018 het Witte Huis bezocht.

Nog een stap verder ging de Amerikaanse jodin Mirjam Adelson. Zij opperde in een artikel in de Las Vegas Review-Jounal in juli vorig jaar het idee om in het Oude Testament een 40e Bijbelboek op te nemen: Het boek van Trump. Daar bad ze ook geregeld om. Zo’n boek zou volgens haar recht doen aan de bijzondere daden van de 45e president. Het landelijk dagblad USA Today nam het plan nog zo serieus dat ze een Bijbelgeleerde vroeg of het toevoegen van een boek aan de Oudtestamentische canon een optie was.

Sellers vindt het meest ontstellend dat Barry Loudermilk, afgevaardigde voor de staat Georgia, in het najaar van 2019 de impeachment van Trump vergeleek met het “smaadproces” tegen de Heere Jezus. Loudermilk stelde dat Pontius Pilatus Jezus rechtvaardiger behandelde dan de Democraten Trump. “Wie zo’n vergelijking maakt, spot met de allerheiligste episode uit de heilsgeschiedenis,” zegt Sellers. “Ik begrijp niet dat mensen die geloven in de Heilige God en die gehoorzaam willen zijn aan de Bijbel, dit soort dingen willen zeggen. Ik kan begrijpen dat christenen hun stem geven aan de Republikeinen. De Democraten zijn volledig geseculariseerd. Maar die Trump gelijkstelt aan Jezus Christus is niet minder geseculariseerd.”