Stichting Gouden Dagen helpt ouderen weer contact te leggen

Liesbeth Gaasbeek, directeur van Gouden Dagen: „We willen juist de mensen bereiken die geen contacten hebben in hun woonplaats.” beeld Nina de Vries

Liesbeth Gaasbeek, directeur van de stichting Gouden Dagen, wil graag alle eenzame ouderen bereiken. „Daarom ben ik erg blij met de uitrol van het Gouden Stratenplan in Utrecht; voor elke straat een vrijwilliger die contact legt met mogelijk eenzame ouderen.”

Gouden Dagen probeert eenzame ouderen te stimuleren weer een netwerk op te bouwen. Onlangs bestond de stichting tien jaar. „Eenzaamheid is complex”, vindt Gaasbeek. „Mensen zijn niet alleen eenzaam als ze wekenlang niemand spreken. Ze kunnen dat ook zijn, omdat ze met niemand een gesprek kunnen voeren over wat hen werkelijk bezighoudt.”

De directeur ziet dat eenzaamheid regelmatig tot depressiviteit leidt. „Dat heeft tot gevolg dat mensen niet meer zomaar ergens naartoe gaan. Ze denken dan: er zit toch niemand op mij te wachten. Onze vrijwilligers willen die mensen aanzetten toch eens een activiteit te bezoeken door bijvoorbeeld met hen mee te gaan.”

Hoe bereikt u mensen die geen contacten hebben in hun woonplaats?

„Juist op die doelgroep richten wij ons. Het Gouden Stratenplan in Utrecht is een voorbeeld van een manier waarop we met hen in contact proberen te komen.”

Doel van het Gouden Stratenplan is mensen uit te nodigen voor een van de activiteiten van de stichting of door te verwijzen naar andere contactmomenten in de buurt, aldus Gaasbeek.

„Verder maken we gebruik van een netwerk van 2400 zorginstellingen, 7000 buurtcentra en 420.000 vrijwilligers. Die lokale organisaties signaleren veel eenzaamheid en proberen die mensen te betrekken bij de activiteiten die wij organiseren.”

2019-09-30-BIN6-Eenzaamheid_ouderen-3-FC_webEenzaamheid kijkt niet naar leeftijd

Wat wordt er zoal georganiseerd?

„Iets wat altijd goed werkt, zijn de Gouden Koffiemomenten. Ouderen kunnen dan gratis in een zorgcentrum of dorpshuis een kopje koffie drinken.” Ook heeft de stichting op meerdere plaatsen een wensenboom neergezet, waaraan ouderen een wens kunnen hangen. „Dat gaat bijvoorbeeld om verzoeken als: ik wil met mensen uit mijn wijk een keer picknicken.”

De stichting is ook cultureel actief. Zo verzorgt pianist Wouter Harbers de komende maanden een reeks gratis Gouden Koffieconcerten. Verder proberen de vrijwilligers van Gouden Dagen mensen mee naar buiten te nemen door bijvoorbeeld met hen een wandeling te maken.

„Het NK Scootmobiel dat we onlangs organiseerden, was ook een succes. Niet alles hoeft serieus te zijn, ouderen hebben soms ook zin in iets vrolijks of grappigs.”

De afgelopen tien jaar is Gouden Dagen flink gegroeid. Wat wilt u de komende tien jaar bereiken?

„Ik wil me inzetten voor structurele oplossingen tegen eenzaamheid. Daarom werken we samen met de Vrije Universiteit Amsterdam aan een online vriendschapscursus. Ouderen leren daarin contacten te maken of te herstellen en beter om te gaan met eenzame momenten. Zulke initiatieven vind ik belangrijk, omdat hierdoor op de lange termijn iets kan veranderen.”