Driestar College en Wartburg College willen fusie

Wartburg College, locatie Guido de Bres. beeld RD
4

Het Driestar College en het Wartburg College hebben het voornemen te gaan fuseren. Dat maakten de bestuursvoorzitters van de twee scholengemeenschappen woensdagmiddag aan het personeel bekend. Aanleiding voor de samenvoeging van beide besturen is onder meer de verwachte daling van het leerlingaantal.

Drie vestigingen telt het Driestar College: in Gouda, Leiden en Lekkerkerk. Het Wartburg College heeft er vier: drie in Rotterdam, één in Dordrecht. Samen vallen ze over enkele jaren onder één college van bestuur (cvb) en één raad van toezicht. Het aantal vestigingen is dan wel verminderd: Driestarvestiging Lekkerkerk en Wartburglocatie Revius in Rotterdam-Zevenkamp worden –waarschijnlijk over een jaar of vijf– vervangen door één school in Krimpen aan den IJssel. Dat plan was al eerder bekend; het was echter eerder nog niet duidelijk of de Krimpense school een vestiging van het Wartburg College of het Driestar College zou worden.

Dr. R. Toes en drs. G. Bergacker, respectievelijk bestuursvoorzitter van het Wartburg College en bestuursvoorzitter van het Driestar College, verwachten dat het voorbereidingstraject voor de besturenfusie nog zo’n drie jaar in beslag zal nemen. „Het is belangrijk de samenvoeging goed en zorgvuldig voor te bereiden. Daar is tijd voor nodig. Mogelijk is alles eerder rond; in dat geval fuseren de besturen al op kortere termijn”, legt Bergacker uit.

Bergacker. beeld Sjaak Verboom

Beide bestuurders zagen de afgelopen jaren het leerlingaantal op een van hun locaties fors dalen. Op locatie Revius van het Wartburg College liep dat van ruim 900 leerlingen terug naar zo’n 600 en op de Lekkerkerkse vestiging van het Driestar College van 670 naar 470. Bergacker: „Daarnaast is er sprake van demografische krimp. Vrijwel alle scholen in Nederland zien daardoor hun leerlingaantal teruglopen. Ook wij verwachten binnen nu en tien jaar op alle locaties van de beide scholengemeenschappen de gevolgen van die bevolkingskrimp te gaan voelen.”

Toes vult aan: „De prognose voor het Wartburg College laat dat ook zien. De eerste jaren zal de school nog licht groeien, maar daarna wordt een forse terugloop in het leerlingaantal verwacht.” Bergacker: „We hebben niet de luxe om niets te doen. Een jaar of tien geleden hebben we al een eerste onderzoek naar samenwerking gedaan. We hebben nu een gezamenlijke controller. Het samenvoegen van de staven lukte toen echter niet.”

Driestar College, locatie Gouda. beeld Sjaak Verboom

Concurrenten

Daarbij komt dat beide scholengemeenschappen gedeeltelijk in hetzelfde voedingsgebied opereren. „Dat is bijvoorbeeld het geval in plaatsen als Krimpen aan den IJssel, Moerkapelle en Nieuw-Lekkerland. Zeker wanneer we als scholen te kampen krijgen met dalende leerlingaantallen, is het gevaar groot dat beide scholengemeenschappen een concurrentiestrijd aangaan. Dat zou echter alleen maar negatieve energie opleveren. Je kunt daarom beter met elkaar samenwerken”, legt Toes uit. „Met zo’n samenwerking moet je echter niet pas beginnen als de situatie nijpend wordt. Omdat dat nu nog niet het geval is, kunnen we in alle rust het voorbereidingstraject doorlopen.”

Beide bestuurders hebben niet de wens een groot „scholenkoninkrijk” te bouwen. Toes: „We hebben echt gekeken naar hoe we op een verstandige manier kunnen omgaan met de ontwikkeling van het leerlingaantal uit onze achterban.”

Zowel Toes als Bergacker hecht aan de eigen signatuur van de afzonderlijke vestigingen. Toes: „We willen die graag in stand houden. Een bepaalde eigenheid en zelfstandigheid is belangrijk; als we dat van bovenaf proberen aan te passen, haal je alleen maar energie weg.”

Dr. R. Toes. beeld RD, Henk Visscher

Leerlingstromen

De bestuurlijke ineensmelting heeft voor het onderwijsgevend personeel geen directe gevolgen, menen Bergacker en Toes. In de stafdiensten en in het cvb zal echter wel gesneden worden. Toes: „Het onderwijsondersteunend personeel kan namelijk effectiever ingezet worden als dat in een gezamenlijke staf verenigd is.” Zowel het cvb van het Driestar College als dat van het Wartburg College bestaat nu uit twee personen. „Die zijn in een gezamenlijk college van bestuur niet meer alle vier nodig. het is de bedoeling op termijn met een kleiner college van bestuur verder te gaan.”

Beide mannen voorzien dat –mede door de nieuw te openen school in Krimpen aan den IJssel– een deel van de leerlingen zal wisselen van vestiging. „Als gezamenlijk bestuur kunnen we over die leerlingstromen en dus ook over de geldstromen beter de regie houden.”

Optimaal

Financieel zal de fusie positief uitpakken, verwachten beide bestuurders. „Volgens berekeningen van de VO-raad zou een leerlingaantal van zo’n 6000 à 7000 leerlingen optimaal zijn. Met de samenvoeging van onze cvb’s komen we rond dat aantal uit. Hoewel we de beslissing om te fuseren niet allereerst gedreven door financiële motieven hebben genomen, zorgt die echter ook op dat gebied voor een positief resultaat. Dat komt ten goede aan het onderwijs”, aldus Bergacker.