Betekent stille tijd een halfuur bidden per dag? Of juist uit de Bijbel lezen? Ze besluit het te vragen aan diaken De Visser. Misschien heeft hij wat handvatten voor haar.

 

Hij ziet mij zoals ik ben

Ds. Koelman schrijft: „Wanneer u zich afzondert, probeer dan uw gemoed te beheersen door een vast geloof in de tegenwoordigheid van die God tot Wie u nadert.”

Misschien vind je het woord ”tegenwoordigheid” wel erg ouderwets en moeilijk. Je kunt het eenvoudig vertalen met ”nabijheid”. Ds. Koelman wil je wat handvatten geven voor de invulling van je stille tijd.

Het eerste wat hij je meegeeft is dus dit: Wees er diep van doordrongen dat als je bidt, je in de onmiddellijke nabijheid van God verkeert.

Besef goed Wie God is. Hij is zo anders dan jij en ik. Hij kan met Zijn ogen de zonden niet (aan)zien. Wat jij en ik voor mensen verborgen houden, is voor Hem niet verborgen. Ja, de Bijbel zegt: „En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem; maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen Desgenen met Welken wij te doen hebben” (Hebr. 4:13).

God is heilig, en wil ook heilig benaderd worden als jij en ik tot Hem naderen.

 

Maar ik ben niet heilig!

Dat is waar, en dat is in de eerste plaats jouw en mijn eigen schuld. Maar juist dit besef is een middel om heel klein te worden en met heilig ontzag tot Hem te komen. Het zorgt ervoor dat alle oneerbiedige en kleine gedachten van Hem verdwijnen.

En ondanks dat je alleen bent, en je afzondert van alles waarmee de duivel en de wereld je willen afleiden, neem je toch jezelf mee in het gebed.

Toch is daarmee niet alles gezegd. De Heere belooft in Zijn Woord dat wie tot Hem komt en Hem zoekt, Hem zeker vinden zal. Ja, dat Hij goed wil zijn voor degenen die Hem zoeken.

Nou, ga dan zo je kamer in, buig je knieën en laat het diepe besef Wie God is en wie jij bent, je hart vervullen. En nader dan tot Hem Die toezegt dat eenieder die tot Hem komt, nooit uitgeworpen zal worden.

 

Hertaling van ”Verborgen omgang” van Jakobus Koelman voor jongeren