Puntuit legde haar volgers op Instagram de volgende stelling voor: ”Als christen mag je demonstreren”. Van de 191 volgers die stemden, was 57% het eens met de stelling.

„Een strijd voor Gods Koninkrijk”

Justin Zandee (16) uit Leusden: „Een demonstratie kun je in sommige gevallen zien als een strijd tussen het Koninkrijk van God en het koninkrijk van de duivel; door actie te ondernemen toon je je standpunt. De Mars voor het Leven is een goed voorbeeld van een strijd; de strijd tussen het proabortus- en het prolifestandpunt. Een demonstratie in die vorm keur ik niet af.

In de Bijbel staat, naar mijn weten, niet dat je niet mag demonstreren. Wel staat in Mattheüs dat de Heere Jezus niet in het openbaar twistte of Zijn stem verhief. Daar moeten we als christen een voorbeeld aan nemen.

Het is goed om als christen je mening te geven, maar de vraag is of je altijd een strijd aan moet willen gaan. Het gebed vind ik het belangrijkste wapen in de strijd voor Gods Koninkrijk. Je legt je zorgen voor aan de Heere, al is het niet in het openbaar.”

„Rellen vind ik niet normaal”

Annelien van Maren (14) uit Alblasserdam: „Voor mij is demonstreren aandacht vragen voor een punt waar jij het niet mee eens bent. Ik vind daarom dat je als christen mag demonstreren. Je mag uitdragen waar je voor staat. In de Bijbel staat dat de Heere Jezus Zijn discipelen heeft aangemoedigd zich niet te schamen voor het Evangelie.

De stille Mars voor het Leven is daarom een mooie vorm van demonstreren. Als christen moet je op een gepaste manier demonstreren, zonder veel ophef te veroorzaken en geweld te plegen. Coronademonstraties die uitlopen op relschoppen vind ik niet normaal.

Als christen moet je de overheid gehoorzamen en rellen gaat dan veel te ver. Je kunt het oneens zijn met de overheid, maar je moet een lijn trekken tussen wat wel en wat niet mag. De overheid doet ook haar best.”

„Je kunt ook een petitie tekenen”

Emily Zandijk (14) uit Arnemuiden: „Christenen mogen niet met veel ophef demonstreren, maar moeten op een andere manier hun standpunt duidelijk maken. Je kunt je mening ook laten horen door bijvoorbeeld een brief te sturen naar de overheid of een petitie te ondertekenen; ik krijg die heel vaak doorgestuurd. Ik weet daarom ook niet of ik mee zou doen aan de Mars voor het Leven, al is het onderwerp van de mars heel belangrijk en verloopt de demonstratie op een goede manier.

De laatste tijd wordt er veel gedemonstreerd tegen het 2G-beleid. Dat is niet naar Gods Woord, want in de Bijbel staat dat we de regering gehoorzaam moeten zijn en op zo’n heftige manier demonstreren past daar niet bij. Ik zou tegen de rellende jongeren willen zeggen: Ik begrijp dat je boos bent, maar denk na bij wat je doet.”

„Vraag om duimpjes op Facebook”

Leander Kwintenberg (12) uit Rijssen: „Demonstreren is protesteren tegen besluiten. Ik vind dat het mag, maar er zijn wel grenzen. Er staat in de Bijbel dat je iedereen behoort lief te hebben en de ander geen kwaad mag aandoen. Je moet dan niet gaan rellen, spullen vernielen of auto’s in de brand steken. Vraag daarom bijvoorbeeld om duimpjes voor je standpunt op Facebook, stuur een protestbrief naar de overheid of verzamel handtekeningen. Tijdens de eerste lockdown, mocht ik bijvoorbeeld niet meer tafeltennissen met mijn team. Aan mijn teamleden heb ik gevraagd wat zij van dat besluit vonden. Zij waren het er niet mee eens. Daarom heb ik via Facebook aan de burgemeester gevraagd of de tafeltennisvereniging weer open mocht. Helaas vond hij het risico te groot en mocht het niet.”