Het bezoekverbod bij zorglocaties bracht Bart, voorzitter van een SGP-jongerencommissie in de gemeente Molenlanden op het idee om iets te doen voor deze kwetsbare groep mensen. „Er wordt al veel moois gedaan voor mensen in bejaarden- en verzorgingshuizen, maar minder voor mensen met een beperking. Maar ook zij zijn getroffen. Veel dagbestedingsactiviteiten gaan niet door en dus zitten deze mensen alleen. Met deze actie laten we zien dat we aan hen én het zorgpersoneel denken“, aldus de initiatiefnemer.

Bart: “De bewoners en zorgpersoneel waren dankbaar dat er aan hen gedacht werd in deze tijd. Op sommige locaties is er zelfs afgesproken om na deze crisis een bezoek in levenden lijve te brengen.”