1. Zijn de Chinezen hier de schuld van?

Je weet misschien dat her en der Chinezen zijn uitgescholden en bespuwd. In China is immers de ellende begonnen?

Maar als het gaat over het menselijk aandeel staan wij allemaal schuldig. Iemand die verstand heeft van virussen heeft gezegd: ‘Dit is wat er gebeurt als je regenwouden openkapt en roofbouw pleegt op de schepping’. Op die manier geven we virussen vrij spel.

En als het over ons mensen gaat: hebben wij niet steeds gedacht dat we alles op deze planeet naar onze hand konden zetten? Wij dachten dat alles maakbaar was. En nu? Eén virusje legt de hele wereld plat.

 

2. Heeft God hier ook iets mee te maken?

Zeker. De Bijbel leert ons op tal van plaatsen dat God rampen kan zenden om mensen wakker te schudden. De Bijbel noemt dat wel ‘een oordeel’. In het boek Openbaring lezen we dat die oordelen van God over heel de wereld gaan. Want we staan allemaal schuldig tegenover Hem.

De schrijver C.S. Lewis gebruikt het beeld van de megafoon, je weet wel, zo’n ouderwetse luidspreker. Eerst begint de Heere tot ons te spreken door Zijn Woord. Maar als de wereld niet luistert, zet Hij de megafoon van rampen aan Zijn mond. Zal de wereld zich dan bekeren? Je moet maar eens in Openbaring 16 nalezen wat het resultaat daarvan is. En ik zou jou heel persoonlijk willen vragen: heeft heel dit verschrikkelijke gebeuren jou al op de knieën gebracht? Heb je Gods appel in de coronacrisis gehoord?

 

3. Betekent dit dat de Heere Jezus spoedig komt?

Een terechte vraag. De Heere Jezus heeft Zelf gezegd, onder andere in Mattheüs 24, dat er op aarde besmettelijke ziekten zullen zijn voordat Hij komt. Maar Hij noemt dat ‘nog maar een begin van de weeën’. Er komt dus nog veel meer. Voor jou en mij zit er een dringende oproep in: Wees waakzaam en bereid om de Heere Jezus te ontmoeten.

Elke ramp is weer een bazuinstoot: Ik kom spoedig. Daar heeft de Heiland geen datum bij gezet. Ergens op een oud uurwerk staan de woorden: ‘Het is later dan u denkt’. Laten we ons dat aantrekken. Als zelfs wetenschappers uit de hele wereld zeggen dat het drie voor twaalf is met de wereld, moeten christenen helemáál wakker zijn.

 

4. Maar als God dan zo’n oordeel zendt, kan ik dan wel bij Hem terecht?

Daar zeg ik vol overtuiging ‘ja’ op. Morgen hoop ik te preken over Psalm 27:5: ‘Hij doet mij schuilen in Zijn hut in dagen van onheil’. Ga maar naar Hem toe. En weet je dat die hut uiteindelijk een Persoon is? Jezus. Hij heeft het oordeel van God over de zonde gedragen. We zouden bijna vergeten dat het lijdenstijd is. Maar Hij is onze enige en eeuwige Schuilplaats.

Wie schuilt bij Hem, kan pas echt op goede gronden zeggen: ‘You ‘ll never walk alone’.

 

5. Zit er ook een positieve kant aan deze nare tijd?

Jazeker. Wat hebben we een prachtige gelegenheid om iets van het Evangelie te delen met mensen om ons heen die angstig en onzeker kunnen zijn. Je hebt met het Evangelie goud in handen! En: laten we niet vergeten om te zien naar anderen. Misschien door een boodschap te doen, of via een telefoontje of een appje. Een crisis is per slot van rekening ook een kans.

Ten slotte: bid aanhoudend voor jezelf, voor de mensen om je heen, voor de kerk, voor de wereld, dat er uit dit kwaad iets goeds ontstaat.