De Puntuitvlogster gaat op zoek naar feiten en meningen over dat onderwerp; wat vinden leeftijdsgenoten ervan en wat zeggen ‘ervaringsdeskundigen’ erover?