In deze veertigdagentijd gaat Timon Legemaat (22) digitaal vasten. Dat betekent voor hem geen Instagram gebruiken en een dagdeel zonder beeldscherm doorbrengen. „Op deze manier krijg ik meer ruimte voor bezinning, want ik heb minder afleiding, en meer tijd om een goed boek te lezen.” Bezinning bestaat voor de Scherpenzeler uit bidden, Bijbellezen en een goed theologisch boek lezen. „Ik ben bezig in het boek ”De viervoudige staat” van Thomas Boston. Daar kan ik voorlopig wel mee vooruit.”

Timon kiest bewust deze periode uit om minder tijd achter het scherm door te brengen. „Deze tijd wordt ook wel vastentijd genoemd. Je laat iets van je comfort liggen om meer stil te staan bij het lijden van de Heere Jezus en wat Zijn lijden betekent.” Deze veertig dagen wil Timon ook gebruiken om er een gewoonte van te maken om meer tijd voor bezinning te nemen. „En wellicht is het goed om vaker te vasten. Bijvoorbeeld twee weken voor Kerst. Om stil te staan bij de geboorte van de Heere Jezus.”

Muziek maken

Ook dit jaar gaat Else-Carlien Snoek (15) uit Renswoude vasten. Ze kiest ervoor om veertig dagen geen sociale media te gebruiken. „Ik merk dat dat mijn relatie met God in de weg staat. Vorig jaar verminderde ik mijn smartphonegebruik. Nu ga ik een stap verder door de apps Snapchat, Facebook en Instagram van mijn telefoon te verwijderen.” De eerste lijdenszondag, afgelopen zondag, geeft aan dat de lijdenstijd begonnen is. „Ik dacht: dit is een mooi moment om te gaan vasten en meer stil te staan bij de lijdensperiode.”

Else-Carlien denkt dat ze zo’n drie uur per dag op sociale media zit. „Ik ben dan vooral aan het scrollen op Instagram. Eigenlijk een nutteloze bezigheid. Het zou mooi zijn als ik door het vasten van mijn sociale media af kom.”

Tijdens haar stille tijd gebruikt ze leesplannen (een Bijbelgedeelte met een korte overdenking) die gaan over de lijdenstijd, leest ze in haar Bijbel, bidt ze tot God en maakt muziek. „Ik neem daar nu ongeveer een halfuur tot drie kwartier per dag voor. Mijn plan is om een stuk langer stille tijd te houden. Muziek maken is, net als lezen en wandelen, een hobby van mij. Ik speel piano, dwarsfluit, gitaar en ukelele. En ik zing vaak. Muziek is voor mij ook een vorm van stille tijd. Ik kies liederen uit waarmee ik God kan prijzen.”

„Vasten heeft te maken met concentratie op de Heere God en het dienen van God. Het doel is dat je je erin oefent om niet gericht te zijn op de dingen van de tijd, maar op de zaken die eeuwig zijn”, vertelt dr. A. J. Kunz, predikant en docent godsdienst op de Driestar hogeschool. „De Bijbel geeft voorbeelden van vasten die te maken hebben met het niet tot je nemen van voedsel. Denk aan de Heere Jezus in de woestijn of Paulus in Damascus. Je kunt vasten breder opvatten: afstand doen van dingen die je afleiden. Vasten moet je doen vanuit het geloof.”

Met het hart

Het is volgens ds. Kunz belangrijk dat het vasten met het hart gebeurt. „Niet als een challenge: dit kan ik volhouden. Want als je vast, doe je dat om je daarmee voor God te verootmoedigen als zondig mens. En om te leren dat de omgang met God niet vanzelfsprekend is. Vasten is daarmee niet iets verdienstelijks: ik heb het gedaan, dus brengt het me dichter bij God.”

Vasten is volgens ds. Kunz een manier om je te oefenen in het geloof en het te uiten. „Ik zie bij jongeren een verlangen om niet alleen met woorden, maar ook met daden het geloof te praktiseren. En dat juich ik toe. Het feit dat jongeren daarmee bezig zijn en op zoek zijn naar vormen om het geloof te uiten, geeft aan dat wij er als christenen opnieuw over moeten nadenken in welke vormen we die gerichtheid op God kunnen bevorderen. Geloof kan niet zonder vormen. Geloof moet ook geleefd worden. Vasten is een manier van je geloof leven.”