Stelling: Goed of fout bestaat niet.

„Oneens. Paulus zet in Romeinen 3 de mensen neer als zondig en geneigd tot het verkeerde. God is echter goed. Hierin zie je een duidelijke tegenstelling tussen goed en fout. Daarnaast trekt God in de Bijbel op meerdere plaatsen een duidelijke grens tussen wat goed en fout is, rein en onrein, recht en onrecht.”

 

Bestaan diezelfde tegenstellingen tussen goed en fout nu nog?

„De tijd is veranderd, maar dat betekent niet dat we de Bijbel naast ons neer kunnen leggen. Er wordt weleens beweerd dat dingen die de Bijbel afkeurt nu niet meer gelden. Dat gaat vaak over teksten van Paulus. Maar het is belangrijk om te beseffen dat Paulus ten diepste de tekst niet zelf schrijft. Gód wil ons, door Paulus heen, iets duidelijk maken in Zijn Woord. Denk bijvoorbeeld aan gevoelige kwesties rondom de verhouding tussen mannen en vrouwen. God wilde duidelijk maken dat er een verschil is tussen man en vrouw. Dat verschil geldt vandaag nog steeds. Paulus heeft het in zijn argumentatie namelijk vaak over de scheppingsorde. Oftewel, hoe is het bedoeld door God? Het is Gods bedoeling dat het huwelijk een verbintenis is tussen één man en één vrouw. Zo is het ook Gods bedoeling dat een man en een vrouw niet gelijk zijn –hoewel wel gelijkwaardig– en eigen taken en verantwoordelijkheden hebben.”

 

Stelling: De Bijbel is wat de moraal betreft anno 2021 nog hoogst actueel.

„Gods Woord is altijd de richtlijn. Natuurlijk kwamen veel lastige kwesties van nu in de tijd van de Bijbel niet voor. Dat wil niet zeggen dat de Bijbel dan geen richting wijst. Zo deed ik vorig jaar een scriptieonderzoek naar de wenselijkheid van wetgeving rond euthanasie. Je kunt dan niet om Gods Woord heen, waarin duidelijk gesproken wordt over God Die het begin en het einde van het menselijke leven bepaalt. Daarmee heb je nog niet op alle vragen rond euthanasie een antwoord. Je hebt ook geen letterlijke tekst waarin euthanasie wordt afgekeurd. Maar God geeft in de Bijbel –hoewel niet altijd in een letterlijke tekst– een heldere denkrichting.”

 

Hoe gebruik jij de Bijbel in hedendaagse ethische vraagstukken?

„Ik denk dat we ervoor moeten waken om een visie te vormen door een paar losse teksten bij elkaar te zetten. We moeten biddend zoeken naar de grondlijnen van de Bijbel. Gods Woord kan tegen ons gevoel ingaan. Ons gevoel wil niet altijd het goede. Daarom moeten we niet ‘zomaar’ ons gevoel volgen. Dit kan confronterend en lastig zijn. Ik ben veel bezig geweest met het thema ”vrouwen in het ambt”. Ik vond het lastig dat ik wat anders voelde dan wat de Bijbel leek te zeggen. Wat mij hielp waren mensen die altijd weer een antwoord uit de Bijbel hadden. Niet om het gesprek mee dood te slaan, maar om te leren de Bijbel als norm te gebruiken, en niet wat ík voel, denk of vind. De grens in de Bijbel rond dit thema en rond bijvoorbeeld homoseksualiteit is duidelijk. Bij een actueel thema als vaccinatie heeft een christen een bepaalde vrijheid.”

 

Zeker Weten! is een project van het Hervormd Jeugdwerk waarin apologetische thema’s worden uitgewerkt. ”God en de moraal” is het vijfde onderwerp in de serie.
 

 

 

Wie is Juditte?

Juditte, foto.jpg

Juditte Bos-ten Hove (21) doet een master theologie en loopt stage bij het wetenschappelijk instituut van de SGP. Ze is lid van de hervormde gemeente in Barneveld en trouwde onlangs met Maurits Bos. Hij volgt momenteel een master om predikant te worden.