De scholier spreekt met verschillende ministers en hoge ambtenaren over de maatschappelijke diensttijd. „Er zijn nog steeds maar weinig jongeren die hun stem laten horen.”

Zelf deed Robbert zijn maatschappelijke diensttijd bij het Rode Kruis. Hij haalde zijn EHBO-diploma en ging daarna als evenementenhulp aan de slag bij Dierenpark Amersfoort. „Daar moest ik kindjes helpen die door bijen waren gestoken.”

Bij mdt worden jongeren tussen de 14 en 27 jaar „uitgedaagd” om zich belangeloos in te zetten voor anderen en zichzelf te ontwikkelen. „Ik leerde dat ik het belangrijk vind om verschil te kunnen maken”, zegt Robbert.

„Als het goed is, is het voor christenen al vanzelfsprekend om zich in te zetten voor de naaste”, zegt Robbert. „Ze zullen blij zijn met de maatschappelijke diensttijd. Maar het is ook belangrijk dat ook christenen meepraten en meedenken over maatschappelijke vraagstukken. In het jongerenpanel zei iemand dat we religieuze organisaties niet moeten steunen omdat die verdeeldheid zaaien. Gelukkig zat ik er en kon ik zijn mening bijstellen. Wie weet wat er anders had kunnen gebeuren.”


Lisa en Veerle geven als maatschappelijkediensttijd balkonworkouts aan senioren.

Leerlingen van de Gereformeerde Scholengemeenschap Guido in Arnhem doen mdt-projecten onder schooltijd.