Kleren zonder één vlekje. Heb jij die? De Bijbel spreekt over mensen die hun kleren schoon hielden. „Doch gij hebt enige weinige namen ook te Sardis, die hun klederen niet bevlekt hebben” (Openbaring 3:4). Deze tekst gaat over reinheid. Niet uiterlijk, maar over een rein leven voor de Heere. Je zegt: „Hoe kan dat? Ik zou dat ook wel willen, maar val voortdurend in zonden!”

Ds. Koelman wist dat zelf ook, daarom zegt hij: „Zie erop toe, dat deze zegen van uw verborgen godsdienst openbaar komt in een toenemende zuiverheid van hart en leven.” Wat bedoelt hij daarmee?

Kunnen jouw vrienden aan jou zien dat je wilt leven zoals de Heere dat wil? Merken jouw broers en zussen dat je rein wilt zijn? Merken jouw vriendinnen dat je de Heere liefhebt en dat je daarom bepaalde series niet meer wilt kijken?

Heb je moeite gekregen met Netflix en Videoland, omdat je vanbinnen heel duidelijk voelt dat het schuurt met de tere liefde tot de Heere? Je moet je niet vreemd gaan gedragen, maar kunnen anderen aan je zien dat er toch iets anders in je leven is?

Scherpe pijlen!

Wat is de duivel gemeen! Steeds als je bidt om bewaring tegen je boezemzonden kun je rekenen op hevige aanvallen van de duivel om je weer te laten vallen. Als je van de Heere een nieuw hart gekregen hebt, draag je naast het ‘nieuwe deel’ in je hart dat de Heere wil volgen, ook een ‘oud deel’ met je mee, dat wil zondigen.

De duivel weet dat ook en daarom doet hij er alles aan om je te laten zondigen. Wat kun je moedeloos en verdrietig worden als je weer niet rein gebleven bent, hè? Wees alert, en waak!

Vlucht steeds tot de Fontein Die geopend is tegen de zonden en tegen de onreinheid. Vertel het iedere keer maar weer tegen de Heere. „Heere, het is weer niet gelukt, maar wilt U mij wassen?” Ken je dat gedichtje van ds. Lodenstein? Hij schreef: „Heilig mij, heilig mij. Ik moet, Jezus, zijn als Gij. Heilig mij, heilig mij, ik moet heilig zijn als Gij.”

 

Hertaling van ”Verborgen omgang” van Jakobus Koelman voor jongeren