Wie er nog aan twijfelt dat deze wereld vol ellende is, hoeft de krant maar open te slaan: de vreselijke beelden uit Japan, de schokkende verhalen over seksueel misbruik, de persoonlijke drama's van mensen die in gammele bootjes hun land ontvluchten. Nee, of deze wereld zwanger is van ellende is geen vraag. De vraag is: hoe houd je moed in zo'n wereld?

Het is een kwestie van de juiste bril kiezen. Hoe lees jij het nieuws? Oké, denk je, ik snap het. Alles wat optimistischer bekijken. Kijken naar de goede dingen. Wegkijken van de ellende en me focussen op de dingen die goed gaan. Toch bedoel ik dat niet. Ik adviseer je geen vrolijke zonnebril.

Ik bedoel de kristalheldere bril van de waarheid. Gods Woord is de Waarheid. Als je met de Bijbel voor ogen naar deze wereld kijkt gaat er niets fout.

Zo'n 2000 jaar geleden leek ook alles fout te gaan. Na vier eeuwen van geweld en duisternis was er een hoopvol teken: de Heere Jezus werd geboren. Maar Hij kwam steeds meer in de knel. Ten slotte werd Hij ter dood veroordeeld en werd het vonnis voltrokken op een uiterst wrede manier. Hij stierf. Het was helemaal verkeerd afgelopen, zou je denken. Dat dachten Zijn discipelen. Maar het tegendeel was waar. De satan, die de overwinning al geboekt had, kreeg op precies dat moment de nekslag. Dit alles was juist Gods plan!

En Hij is opgestaan. Als Overwinnaar. 'Heb goede moed', zegt Hij, 'Ik heb de wereld overwonnen.' Alles wat de boze doet op deze aarde, alles wat er gebeurt, past als (soms zwarte) puzzelstukjes in het grote plan dat God heeft. Alles werkt mee ten goede. Straks komt de Heere Jezus terug op de wolken. Dan zullen allen Hem zien. Dan zal iedere knie zich voor Hem buigen. Dan krijgt Hij alle eer.

Het zal goed gaan. Gods kinderen zullen daar staan na de verdrukking: witte klederen, palmtakken. Ze zullen de Heere zien en samen roepen en zingen: 'Het is de Heere, we hebben Hem verwacht, Hij zal ons zalig maken. We zullen ons in Hem verblijden.' Vreugde. Intense blijdschap.

Het zal niet goed aflopen met degenen die zich niet hebben bekeerd. 'Bergen, val op ons, heuvelen, bedek ons voor Hem Die op de troon zit.' Angst. Afgrijzen.

Ik smeek je: denk hierover na. Heb je de Heere Jezus al lief gekregen? Ben je veilig in Hem? Het is de hoogste tijd. Al die toenemende ellende waarvan de krant vol staat, vormt een sterk signaal: Hij komt! Zoek de Heere terwijl Hij nabij is. Vandaag! Morgen is te laat!


 

Zit jij ook met een geloofsvraag? Laat het ons weten via info@puntuit.nl of stuur een appje naar 06-20601065.