Dat is een spannende vraag. Zo voel ik het tenminste. Het eerste wat ik je met zekerheid kan zeggen, is dat je deze vraag nooit voor een ander kan en mag beantwoorden. Dat heeft de Heere Jezus ons geleerd. Je kent het verhaal van de blinde man uit Johannes 9. De discipelen zien hem zitten, en denken: die blindheid moet wel een straf zijn. Wie zou er gezondigd hebben, deze man of zijn ouders? Maar de Heere Jezus wijst die gedachte af. In Lukas 13 gaat het over twee verschrikkelijke gebeurtenissen: mensen die gedood worden terwijl ze aan het offeren waren, en mensen die bedolven raken onder het puin van een toren. „Denk je dat dit extra grote zondaars waren?” vraagt de Heere Jezus. „Nee, maar als jij je niet bekeerd, zal jou hetzelfde lot treffen.” Oordeel niet over een ander.

En als het over jezelf gaat? Ik denk dat je deze vraag dan wel mag stellen. De Heere straft de zonde. Maar stop hier niet met denken. Denk verder. Waarom zou de Heere dit doen? De Heere doet het opdat je je bekeert. Hij wil je stilzetten. Dat je gaat nadenken over je leven, je zonden, over de Heere, over je toekomst. Zodat je de Heere nodig krijgt in je leven. Dat de zeepbel van een oppervlakkig leventje van plezier knapt voor het te laat is. Tegenslag in je leven is een roepstem van de Heere. Een harde stem, maar even welgemeend.

Stel je voor dat de verloren zoon aan het eind van zijn leven terug zou denken. Ik kan me voorstellen dat hij zijn handen heeft gevouwen en gezegd: Heere wat was U goed dat ik zoveel tegenslag kreeg, toen ik mijn eigen weg ging. Dank U dat mijn geld opraakte, dat mijn vrienden me keihard lieten vallen, dat ik in een hopeloze situatie terecht kwam. Dank U boven alles dat ik toen aan U dacht. Natuurlijk is het een gelijkenis, maar ik weet tegelijk dat veel kinderen van God Hem juist danken voor de tegenslag die Hij in hun leven gaf.

Bijzondere gedachte eigenlijk. Want misschien is het pas echt erg als God je aan jezelf overlaat. Als je steeds maar gezond en succesvol bent. Spurgeon zegt het treffend: „Het beste wat de Heere ons in dit leven kan geven is een goede gezondheid, uitgezonderd ziekte.”


 

Zit jij ook met een geloofsvraag? Laat het ons weten via info@puntuit.nl of stuur een appje naar 06-20601065.