Voor een ongelovige is dat zelfs onmogelijk. Maar weet dat het zelfs een kind van God nog moeite genoeg kan kosten om gelovig te buigen onder Gods wil en besluiten. Zeker als er iets gebeurt in je leven dat tegenvalt. Dan kan het zomaar zijn dat je denkt dat God tegen je is en niets goeds over je besloten heeft.

Bidden is dan ook zo moeilijk.

Zeker als je bidt en tegelijk denkt: Wat zou bidden nu nog helpen? Ik krijg toch niet wat ik vraag. Als je zo bidt, verflauwt je gebed.

Is het zo in je leven? Dan is dat een bewijs dat je nog te weinig liefde hebt voor Gods besluiten. En in je hart leeft dan misschien nog de gedachte dat God jou moet dienen in plaats van dat jij Hem moet gehoorzamen.

Tegelijk maakt dit je als kind van God als het goed is ook verdrietig. Je zou je graag helemaal overgeven aan Gods besluit.

 

Hoe komt het dat me dat niet lukt?

Er zijn meerdere oorzaken te noemen:

  • Je weet weinig van de besluiten van God.
  • Je denkt er te weinig over na.
  • Je hebt een sterke en ongezonde liefde voor allerlei wereldse dingen.
  • Je hebt weinig Bijbelkennis, zodat je geen teksten kent die je kunnen troosten.
  • Je blijft te veel in de omstandigheden hangen en je kijkt niet naar het doel dat God ermee heeft.

 

Wat moet ik doen om troost te krijgen uit Gods besluiten?

Doe er alles aan om niet vast te zitten in aardse dingen, feestjes of andere leuke bezigheden. Niets hier op aarde kan je gelukkig maken, dat heb je toch al wel in de gaten?

Geef je over aan Gods besluit, in plaats van per se te willen wat jij graag wilt. Het is veel beter om te leven naar Zijn besluit – ook al is dat nadelig voor jou en je liefhebberijen.

Bedenk en geloof dat Gods besluiten over Zijn uitverkorenen altijd tot hun nut zijn. Je zou het zelf niet beter kunnen bedenken of verlangen. Denk hier rustig over na en geloof deze waarheid. Dat zal je rust geven.

Gebruik de middelen om erachter te komen wat Gods wil is. Jij weet vooraf niet wat God besloten heeft, je bent aan de middelen gebonden. Hij zal ervoor zorgen dat je die middelen gebruikt die ervoor zorgen dat Zijn besluit wordt gedaan. Gebruik je ze niet? Dan moet je niet zeuren als je verlangen onvervuld blijft.

 

Uit: ”Helder en klaar, deel 1. De Redelijke Godsdienst van À Brakel uitgelegd”