Elke zondag worden bij jou in de kerk de Twaalf Artikelen gelezen, het oudste belijdenisgeschrift van de christelijke kerk. Zo belijdt de kerk het geloof in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. God is de Enige in Wie we mogen geloven (Deut. 6:4). Hij leidt ons leven (Hand. 17:28) en geeft daarvoor Zijn Woord als betrouwbare gids (Ps. 119:105). De Bijbel spreekt steeds weer over de Heere Jezus als enige Zaligmaker, spreekt over de Heilige Geest Die zondaren vernieuwt en tot Christus leidt. Gods Woord geeft betrouwbare raad en eerlijke bestraffing. Dat Woord bedriegt nooit, stelt niet teleur. Wat wil je nog meer?

Zeg eens eerlijk, wat ik hierboven schreef, lees je dat ook in sterrenbeelden? Lees je in de uitleg daarvan over God en Zijn zalige dienst, over je zonde en schuld, over Christus, over de bekering tot God, het verlangen om voor Hem te leven?

Je zult, beste vriendin, het antwoord nee geven. Draai daar niet omheen. Wat zoek je toch bij de sterrenbeelden? Waarom ben je erin gaan geloven en hecht je waarde aan de eigenschappen die bij je sterrenbeeld horen?

Ik ga iets scherps zeggen, met het oog op je welzijn: Je bent op het verkeerde adres terechtgekomen. Je hebt je toevlucht niet tot de Heere genomen maar tot dode schepselen. Dat is zonde tegen het eerste gebod van Gods heilige wet. Lees maar wat hierover staat in antwoord 95 van de Heidelbergse Catechismus.

Wie hechtte in de Bijbel waarde aan sterrenbeelden? De goddeloze koning Manasse bijvoorbeeld (2 Kron. 33:3). Zijn godvrezende kleinzoon Josia kon dat niet verdragen en gooide al die rommel weg (2 Kon. 23:4). Doe hetzelfde, stop met het raadplegen van sterrenbeelden, al trekt het je aan. Het staat tussen de Heere en je ziel.

Zon, maan en sterren hebben echt geen invloed op je leven. Je onteert de Heere als je dit gelooft. Het brengt je niet dichter bij Hem, maar trekt je bij Hem vandaan.

Daarom, oprecht en vanuit bewogenheid: bekeer je van deze dode zaken tot de levende God, belijd je dwaalweg, vraag vergeving en zoek de betrouwbare leiding van de Heere door Zijn Woord.


 

Zit jij ook met een geloofsvraag? Laat het ons weten via info@puntuit.nl of stuur een appje naar 06-20601065.