Met een glimlach dacht ik: Als je in Middelburg zou wonen, was je vraag beantwoord. Ik heb dit jaar namelijk één adventspreek over het Oude Testament gehouden
en drie over het Nieuwe Testament.

Een afwisseling van Oude en Nieuwe Testament vind ik zelf heel mooi. Beide delen zijn Gods Woord. Eeuwenlang leefden Gods kinderen bij de beloften over de komende Zaligmaker. In de belofte liet de Heilige Geest hun al iets zien over de Heere Jezus (bijvoorbeeld Jes. 11:1, Jer. 23:5-6). Soms zelfs heel veel (Joh. 8:56). Een adventspreek over het Oude Testament gaat dus helemaal over de Heere Jezus. Dus over dezelfde Zaligmaker als waarover de engel Gabriël sprak. Zo wil ik je laten zien dat de tekst zelf niet zo veel uitmaakt.

Maar ik kan je vraag best begrijpen. De geschiedenissen uit Lukas 1 hebben inderdaad veel te zeggen. Juist de eenvoud treft zo. Zacharias en Elisabet, Jozef en Maria hebben allemaal over de Heere Jezus gesproken, ieder op zijn of haar tijd. Allemaal vanuit het wonder. Op een wonderlijke manier werkte de Heere naar het kerstwonder toe. Zijn kinderen begrepen er vaak niets van, maar de Heere maakte het bekend en schonk hun geloof. En dat is precies waar het op aankomt in ons leven. De kerstgeschiedenis zelf is eenvoudig te begrijpen. Maar begrijpen met het verstand is tekort. De diepe betekenis van Kerst vraagt om het ware geloof, anders blijft alles totaal verborgen voor ons (1 Tim. 3:16).

Ik ga je nog een raad geven. Je mag je vraag heel eerbiedig aan de Heere voorleggen. Hij bestuurt de keuze van de tekst door een dominee of ouderling. Ook zo kan Hij antwoord geven op de vragen van het hart. Vraag dan bovenal om een nieuw hart dat Gods Woord echt verstaat. Een adventspreek over het Oude Testament die gezegend wordt, is voor jou rijker dan een eenvoudige preek over het Nieuwe Testament die toch aan je voorbijgaat. Juist die zegen wens ik je van harte toe in deze laatste adventsdagen. En ook zondag en maandag met Kerst. Over die zegen lezen we heel eenvoudig in Lukas 2: „En als zij Het gezien hadden.” Dit vinden van de Heere Jezus was de Kerst van de herders.


 

Zit jij ook met een geloofsvraag? Laat het ons weten via info@puntuit.nl of stuur een appje naar 06-20601065