Zeg dat niet te snel. Wel is het goed om drie dingen te weten.

Allereerst dat God onbevattelijk is en dat jij slechts een klein begrip hebt. Wat je niet begrijpt, zul je moeten geloven.

Het tweede is dat God tot je spreekt in menselijke taal. Een geheim als de Drie-eenheid uitleggen krijgt daardoor al snel iets menselijks. Maar probeer wel je kennis, ook op dit gebied, te vergroten.

Het derde is dat de Drie-eenheid op geen enkele manier aansluit bij jouw bestaan. Je zult alle kennis hierover dus uit de Bijbel moeten halen. Blijf dicht bij het Woord als het over dit wonderlijke geheim gaat.

 

Waarom is het nuttig om veel te weten over de Drie-eenheid?

Het gaat er allereerst niet om hoeveel je van dit onderwerp weet. Als je werkelijk een christen bent en je gelooft eenvoudig in de Drie-eenheid, dan weet je al meer dan de knapste onbekeerde theoloog. 

Misschien kun je het dan niet allemaal onder woorden brengen, maar dat maakt niet uit. Je hebt een fundament waarop je kunt terugvallen: de Drie-eenheid van God.

De Heilige Geest brengt je tot de Zoon en de Zoon brengt je bij de Vader. Het is wonderlijk: als jij je richt op de drie Personen, word je tegelijkertijd vervuld met Gods Eenheid.

 

Hoe belangrijk is het dat ik dit geloof?

Je zaligheid hangt ervan af! In veel Bijbelteksten komt dit naar voren. Om er één te noemen: „En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die Gij gezonden hebt”, zie Johannes 17:3.

Kijk ook eens naar je doop. Daardoor ben je verplicht om op deze Drie-enige God te vertrouwen, Hem te erkennen, Hem lief te hebben en Hem te dienen. Ook zullen deze drie Personen afzonderlijk in je werken als je een gelovige bent. Je kunt God dus alleen maar dienen als één in Wezen en drie in Personen.

 

Uit: ”Helder en klaar, deel 1. De Redelijke Godsdienst van À Brakel uitgelegd”