Je vraag zal veel herkenning oproepen. Het is een actueel thema, juist door het toenemend geweld met een religieuze achtergrond. Het is tegelijk een vraag met veel aspecten. Laat ik acht dingen noemen die van belang zijn.

1. God laat in de Bijbel zien wie Hij is. Daar heeft Hij de hele Bijbel voor gegeven en dan moeten we nog zeggen: God is groot, we begrijpen Hem niet. Je kunt daar dus niet zomaar een hoofdstukje uitlichten en zeggen: Oké, zo is God dus!
2. Als God na de val niets meer had gedaan, had niemand God beschuldigd. Iedereen had gezegd: God is rechtvaardig. Hij zegt wat Hij doet en doet wat Hij zegt. Juist omdat God (uit liefde) verder is gegaan, komen verwijten en beschuldigingen.
3. God openbaart zich in Christus aan de mens als een God van ontferming, van liefde, als een genadige God (Ex. 34:6-7).
4. Pas in tweede instantie, als iemand zich hardnekkig tegen God blijft verzetten, zegt God: 'Ik zal de schuldige geenszins onschuldig houden.'
5. God verbiedt uitdrukkelijk andere mensen te doden: Gij zult niet doodslaan! Integendeel: Zegent die u vervloeken. Hebt uw vijanden lief.
6. Dan nu Deuteronomium 13. God gebiedt hier iemand te doden die doelbewust het volk aanport om afgoden te gaan dienen. Hoe kan dat? Het antwoord zit in het zinnetje dat steeds weer terugkomt: God, Die het volk uit het diensthuis van Egypte heeft uitgevoerd. God, de Allerhoogste, koesterde dit volk als Zijn baby, Zijn kind, Zijn bruid. Stel dat er nu iemand was die God Zijn kind uit handen wilde rukken en in het verderf storten, zo iemand moest officieel door de leiding ter dood veroordeeld worden. Je moet dit lezen ingebed in Gods onbegrijpelijke Vaderliefde, in het kader van de verbondsrelatie die God met Israël had in het Oude Testament. Je kunt dat niet zomaar overzetten naar het Nieuwe Testament.
7. Nooit moeten wij andersdenkenden met geweld benaderen. Macht past niet in het Koninkrijk van God (Mark.10:42-45). Niet door geweld, maar door Gods Geest.
8. Als iemand je verwijt dat de Bijbel oproept tot geweld, zou ik er niet meteen op ingaan. Ik zou vragen: Wil je echt weten wat de Bijbel zegt over de vraag hoe je met vijanden moet omgaan? En eventueel doorvragen: Wat maakt dat je erin geïnteresseerd bent? Als iemand er echt belangstelling voor heeft, wil hij er ook wel even tijd voor nemen. Als iemand God en het christendom alleen wil kwetsen en aanvallen, hoeven wij God niet te verdedigen.


 

Zit jij ook met een geloofsvraag? Laat het ons weten via info@puntuit.nl of stuur een appje naar 06-20601065.