„Gods verborgen omgang vinden zielen waar Zijn vrees in woont” (Ps. 25:7). Je kent deze psalm vast wel. Ik ben ervan overtuigd dat er geen betere tijdsbesteding is dan op een stille plek de Heere te zoeken in gebed en in het lezen van de Bijbel. Als je dat doet, zonder je je voor een ogenblik af van de drukte in de wereld om alleen met de Heere te zijn.

 

Nodig 

Allereerst wil ik zeggen dat het nodig is dat je in stilte de Heere zoekt. Wanneer je het verborgen leven met de Heere verwaarloost, of als je dat bewust niet hebt, kan dat niet samengaan met de heiliging en reiniging van het hart.

Elk kind van God heeft de Meester lief en wenst in Zijn nabijheid te zijn. De Heere heeft dan Zijn stempel op het leven gezet, je behoort Hem toe. Als gevolg daarvan neig je er steeds naar om dicht bij Hem te zijn.

Als je een nieuw hart gekregen hebt, ben je door God opnieuw geboren. De Zaligmaker leeft in de hemel, en daarom snak je er steeds naar om samen te zijn met Hem. Paulus schrijft: „Onze wandel is in de hemelen” (Filip. 3:20).

Het verschil tussen iemand die de Heere dient en iemand die de Heere niet dient is daarom ook helder als kristal. Als je de Heere dient, heeft Hij een plaats in jouw leven en gedachten. Als je de Heere niet dient, leef je zonder God in de wereld.

 

Ademen

Zoals wij niet zonder adem kunnen leven, zo kan een kind van God niet zonder de stille momenten met de Heere. Als je dicht bij de Heere leeft en Hem in het oog hebt, kan het niet anders of je bent innerlijk geneigd om steeds met Hem te spreken.

Misschien vind je het wel genoeg om alleen op zondag naar de kerk te gaan of te luisteren naar Gods Woord. Als dit zo is, is dat helaas een bewijs dat je Hem niet nodig hebt in heel je leven.

Het samenzijn met Hem in gebed is als de adem van de ziel. Ik hoef je dan toch niet uit te leggen dat deze verborgen omgang met de Heere onmisbaar is?

 

Hertaling van ”Verborgen omgang” van Jakobus Koelman voor jongeren. Koelman (1632-1695) was onder andere predikant in Sluis (Zeeuws-Vlaanderen).