Weet je wat ik mooi vind aan je vraag? Dat je voelt wat er eigenlijk nodig is: God dienen en de zonde loslaten. Maar het is zo moeilijk… Je zou wel willen ruilen met anderen die de Heere vrezen, en toch wil je het ook weer niet. Want je zit zo vást aan die dingen die in je leven niet goed zijn.

Daarom vind ik het ook een pijnlijke vraag. Wat jij schrijft herken ik: jongeren voor wie zonde zo gewoon is. Die trouw naar kerk en catechisatie komen, ook serieuze vragen hebben, maar toch in hun leven bijna niet anders zijn dan jongeren ”van de wereld”. Dat is heel erg! Waarom? Omdat je gedoopt bent. De Heere heeft je apart gezet, „van de kinderen der ongelovigen onderscheiden” (HC zondag 27) door het „merk- en veldteken van Christus” (NGB art. 34). Het lijkt soms wel of dat veldteken voor pubers even niet geldt: serieus worden is voor later. Maar nee! Ook die jaren zijn van Hem. De beste jaren van je leven (Pred. 12:1). En trouwens, weet je wel of er een later komt?

Toch ervaart men in álle tijden dat jongeren zo vatbaar zijn voor zonde. Daarom is het boek Spreuken onder andere een waarschuwing juist aan hen. Lees ook Psalm 119:9, 2 Timotheüs 2:22. Hoe komt dat? Als kind kon je nog meeliften op de keuzes van je ouders, in je puberteit moet het eigen gaan worden. Ook wordt je wereld groter en zie je steeds meer dat aantrekt. En terwijl God vraagt om je hart, doet de duivel er ook alles aan om dat in beslag te nemen. In deze tijd heeft hij daarvoor meer middelen dan ooit.

Door dit alles lijkt het makkelijker om de wereld en moeilijker om God te dienen. Maar vergeet niet: (jong)volwassenen zijn misschien wel bezadigder, maar als ze onbekeerd zijn leven ze even ver bij God vandaan. Ieder heeft een nieuw hart nodig. Dat is een gave van God. En daardoor is een leven met God voor jou evengoed mogelijk als voor een volwassene. Even onverdiend, even onbegrijpelijk. Maar toch echt mogelijk! Als de Heere kinderen en jongeren nodigt om tot Hem te komen, zou Hij daarvoor niet alles kunnen geven wat nodig is? „Mijn zoon, geef Mij uw hart.”


Zit jij met een geloofsvraag? Laat het ons weten via info@puntuit.nl of stuur een appje naar 06-20601065.