Inderdaad, van veel nieuws word je niet blij. Daar komt nu nog gevaarlijk nieuws uit Iran bij. Het jaar is nog maar net begonnen en er is al veel spanning.
Er valt me iets op: je wilt „gewoon jong” zijn. Wat bedoel je daarmee? Wat voor leven trekt je het meeste aan? Is dat een leven met de Heere? Een leven waarin je veel vraagt naar Zijn wil met jou?
Tot zo’n leven roept de Heere je op. Allereerst door Zijn Woord, door preken, maar ook door allerlei gebeurtenissen. In de Bijbel hoor je de oproep om aan je Schepper te denken (Prediker 12:1). Daar zie ik een lijntje naar klimaatverandering, bosbranden en stikstof. Wij mensen hebben de taak om zorgvuldig voor de schepping te zorgen. Maar wij Nederlanders leven te luxe, we putten de schepping uit. Hoe ga jij met Zijn schepping om?
Natuurlijk gaat deze oproep verder. We moeten met onze Schepper verzoend worden. Dat gebeurt niet door milieumaatregelen. Dat kan alleen door Christus. Hoort dat voor jou bij „gewoon jong” zijn? Dat je er alles aan doet om de enige troost in leven en sterven te vinden (Heid. Cat. zondag 1)?
Of vul je een leven zonder zorgen anders in? Is dat een leven met rijkdom en plezier? Een leven zoals de mensen in de dagen voor de zondvloed? Neem je het niet zo nauw met Gods wet en neem je de zonde op de koop toe? Als je dat bedoelt met gewoon jong zijn, dan hoop ik dat je nog veel onrustiger wordt. Niet door somber nieuws, maar door Gods Woord, Zijn wet.
Laat het sombere nieuws daarom niet van je afglijden, maar ga ermee tot de Heere. Vraag om het licht van de Heilige Geest over jouw leven en de tijd waarin we leven. Want het is echt een ernstige tijd. Lees Prediker 12 maar helemaal en sta stil bij het laatste vers. Dan kun je niet meer gewoon jong zijn, maar ga je vluchten tot de Heere en bedelen om Zijn genade. Want sterven is God ontmoeten.
Ik wil iets anders van je woorden maken. Niet gewoon jong, maar gelukkig jong. Waarlijk gelukkig, op de manier van Spreuken 8:35 waar Christus zegt: Want die Mij vindt, vindt het leven. (Lees de teksten er rondom er ook bij).


 

Zit jij ook met een geloofsvraag? Laat het ons weten via info@puntuit.nl of stuur een appje naar 06-20601065.