Subthema 'Bidden'

Hoe moet ik bidden?

bekering

Hoe moet ik bidden, en wat?

Ik heb een verlangen om tot God te komen en Hem nodig te krijgen in mijn jonge leven. Wat is bidden eigenlijk? Wat moeten we bidden? 

Lees meer
levenskeuzes

Moet ik mijn gelofte betalen?

Ik was ongeveer 13 jaar en het was avond. Ik lag in bed en ik voelde me zondig en was heel bang dat ik verloren zou gaan als ik die nacht zou sterven. In mijn angst deed ik God een belofte. „Als U me deze nacht spaart, zal ik zendeling worden. En ik zal met een zendeling trouwen.” Ik besef ondertussen dat God geen compromissen kan sluiten buiten Jezus om, en dat wij niets aan God kunnen aanbieden om straf te ontkomen. Maar ik zit daar nu erg mee. Want dit staat in de Bijbel „Wanneer gij een gelofte aan God zult beloofd hebben, stel niet uit dezelve te betalen. (…) Zeg niet voor het aangezicht des engels, dat het een dwaling was; waarom zou God grotelijks toornen, om uwer stemme wille, en verderven het werk uwer handen?” Ik wil erg graag dierenartsassistent worden. Dat heeft mijn interesse en daar liggen ook mijn talenten. Bovendien lijkt het me heel moeilijk een zendeling te vinden met wie ik ook wil trouwen. Ik heb lang nagedacht, maar het lijkt mij dat ik er niet onderuitkom. Moet ik dit nu echt gaan doen?

Lees meer
bidden

Ik weet niet hoe ik moet bidden

Ik heb een vraag over het geloof. Ik zeg altijd nog het ”Ik ga slapen ik ben moe” op. En ik ben al dertien. Ik weet niet hoe ik moet bidden.

Lees meer
bekering

Hoort God mij wel?

Ik ben vaak erg bang om onbekeerd te sterven. Hoort God mij wel?

Lees meer